ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์


118 หมู่ที่ 4 ถนนอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์ ตั้งอยู่ที่

118 หมู่ที่ 4 ถนนอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์

ได้แก่ 0203559000139
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พีคอนเทนเนอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*