ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขน ตัก ขุด ถ่ายเท เคลื่อนย้าย อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แร่ธาตุอื่นๆ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส


188/10 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

188/10 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส

ได้แก่ 0203559000147
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาภรณ์ 2559 เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*