ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่ บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น


36/89 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

36/89 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0203559000180
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*