ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดให้อบรมรับการฝึกอบรมแนะนำเทคนิควิธีการด้านการขายประกันชีวิตรวมทั้งบริการรับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง


25/66 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง ตั้งอยู่ที่

25/66 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิงเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง

ได้แก่ 0203559000201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเซฟวิง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*