บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด"

บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน แบ่งแยกที่ดินแบ่งใหญ่เป็นแปลงย่อย ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด


114/22 หมู่ที่ 2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/22 หมู่ที่ 2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด

ได้แก่ 0205558004043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนเทพโยธิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*