บริษัท ทรูสตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรูสตีล จำกัด"

บริษัท ทรูสตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรูสตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรูสตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรูสตีล จำกัด


165/11 หมู่ที่ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรูสตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

165/11 หมู่ที่ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท ทรูสตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรูสตีล จำกัด

ได้แก่ 0205558004256
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรูสตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรูสตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*