บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด"

บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างตีเส้นบนถนน ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก สีกราฟฟิกเพ้นท์ ทาสีขอบถนน เสาป้าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด


10/41 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/41 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด

ได้แก่ 0205558004418
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*