บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด"

บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด


39/22 หมู่ที่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/22 หมู่ที่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด

ได้แก่ 0205558004655
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บูรพาอะไหล่ยนต์ (สาย 36) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*