บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด"

บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนอง จำนำ เช่า เช่าซื้อ อาคารชุด สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด


427/11 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

427/11 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0205558004787
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดรีมส์ โซลูซั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*