บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด"

บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ใหเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคาร บ้าน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อพาร์ทเม้นทืและการอื่นๆที่เกี่ยวกับที่พักอาศั

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด


14/24 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/24 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด

ได้แก่ 0205558004809
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมบูรณ์พูนรัก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*