บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด"

บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จำนอง ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด


292/316 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด ตั้งอยู่ที่

292/316 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด

ได้แก่ 0205558005384
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คลับ ซิมาร์ 4 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*