บริษัท ยูนิ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิ จำกัด"

บริษัท ยูนิ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นาฬิกา ปากกา แว่นตา จิวเวลรี่ พร้อมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิ จำกัด


3/8 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/8 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิ จำกัด

ได้แก่ 0205558005546
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*