บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด"

บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่าย ถังน้ำพลาสติก ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด


66/7 หมู่ที่ 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/7 หมู่ที่ 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด

ได้แก่ 0205558005619
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี-โมลดิ้ง พลาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*