บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด


565/69 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

565/69 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0205558005813
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันเวิลด์บีเคเค เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*