บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด"

บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตประตูบ้าน ประตูโรงงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งส่งออกนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด


6/28 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/28 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด

ได้แก่ 0205558006003
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลบาร์ เทคนิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*