บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมแซมอาคารชุด อาคารร้าว สำรวจพื้นที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


21/40 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/40 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205558006411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*