บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด"

บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด


345/124 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด ตั้งอยู่ที่

345/124 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด

ได้แก่ 0205559000033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบอร์แกน 307 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*