บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด"

บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ การซื้อ ขายและให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด


354/244 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด ตั้งอยู่ที่

354/244 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด

ได้แก่ 0205559000246
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮิลล์ เรสสิเด้น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*