บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด"

บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตัวเองเพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


110/49 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

110/49 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000297
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบ็นซ์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*