บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด"

บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก บ้านพักอาศัย ที่ดินเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด


120/85 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/85 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000394
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*