บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด"

บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจนวดแผนโบราณ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด


519/12 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

519/12 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด

ได้แก่ 0205559000416
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โน-อาห์ พัทยา 2 (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*