บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด"

บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พัก โรงงาน งานโครงสร้างพร้อมออกแบบชิ้นงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด


99/88 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/88 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด

ได้แก่ 0205559000432
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สัชฌุกรการช่าง 96 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*