บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด"

บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด


80/80 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/80 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ทองพูน(1966) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด

ได้แก่ 0205559000475
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองพูน(1966) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*