บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด


76/662 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

76/662 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000483
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม มอนิตอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*