บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด"

บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจัดจำหน่ายเบียร์ เบียร์สดและเครื่องดื่มทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด


225/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

225/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0205559000602
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เบย์ บริวเวอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*