บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด"

บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหาร อารหารสำเร็จรูป อาหารทะเลและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด


225/41 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

225/41 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000653
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เบย์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*