บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด"

บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงการให้บริการงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด


118/119 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/119 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559000700
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิลอนเซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*