บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ บริการขออยู่ต่อในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด


95/22 หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/22 หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205559000793
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาบิสึ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*