บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์  แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้การฝึกอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรกับเอกชนและภาครัฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


157/39 หมู่ที่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

157/39 หมู่ที่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0205559000891
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเพิ่ล เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*