บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด"

บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด


193/17 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

193/17 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด

ได้แก่ 0205559000921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮปปี้ โฮม 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*