บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ร้านอาหาร บาร์ และให้บริการเครื่องดื่ม สุรา ยาสูบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


236/22 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

236/22 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โครันโดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*