บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด"

บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประเภทเป็นตัวแทนนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด


178/52 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด ตั้งอยู่ที่

178/52 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด

ได้แก่ 0205559001064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮ้าส์ วิว 178-52 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*