บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า น้ำยาหล่อลื่น สเปรย์ทำความสะอาด วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน ห้าง ร้าน และโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


71/48 หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/48 หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0205559001242
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*