บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด"

บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขายวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด


216/8 หมู่ที่ 6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

216/8 หมู่ที่ 6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด

ได้แก่ 0205559001358
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอสเอ็ม พลัส เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*