บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด"

บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านค้าเฉพาะ การขายเครื่องเล่นเทป เครื่องขยายเสียง วิทยุ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด


24/51 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/51 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0205559001366
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สามดี ออดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*