บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด"

บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด


537/9 ถนนสุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด ตั้งอยู่ที่

537/9 ถนนสุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด

ได้แก่ 0205559001480
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเป็กโทรกล๊าส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*