บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำงานตามแบบและสั่งทำชิ้นส่วนเครื่องจักร จิ๊ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


89/77 หมู่ที่ 8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/77 หมู่ที่ 8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0205559001579
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*