บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด


88/227 หมู่ที่ 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/227 หมู่ที่ 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205559001587
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มนตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*