บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด"

บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝากบ้าน อาคาร ที่ดิน และรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด


149/146 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

149/146 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001714
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลากูน่า ไฮท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*