บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด"

บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ - ขาย พลาสติกขึ้นรูปและเม็ดพลาสติกทุกชนิด รับจ้างหล่อ หลอม บดตัดฉีด พลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด


129 หมู่ที่ 5 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

129 หมู่ที่ 5 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด

ได้แก่ 0205559001781
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี เอ็น แอนด์ พี รีไซเคิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*