บริษัท เคเจพีบี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเจพีบี จำกัด"

บริษัท เคเจพีบี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเจพีบี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเจพีบี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตโดยนำเหล็กสำเร็จรูปมาประกอบเป็นชิ้นงานตามแบบ ในประเภทสายการผลิตรถยนต์ โรงหล่อชิ้นส่วนรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเจพีบี จำกัด


19 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเจพีบี จำกัด ตั้งอยู่ที่

19 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

แผนที่บริษัท บริษัท เคเจพีบี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเจพีบี จำกัด

ได้แก่ 0205559001803
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเจพีบี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเจพีบี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*