บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด"

บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบผลิตและจำหน่ายเสื้อพนักงาน ยูนิฟอร์ม ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด


35/3 หมู่ที่ 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/3 หมู่ที่ 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด

ได้แก่ 0205559001811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจแอนด์เจ(2559) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*