บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด"

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ากระจกรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด


47/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*