บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับให้เช่าจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด


183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205559001935
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพร์รี่ กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*