บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด"

บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด


315/430 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด ตั้งอยู่ที่

315/430 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด

ได้แก่ 0205559002028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเตน น้ำทะเล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*