บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด"

บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน และงานโยธาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด


127/265 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด ตั้งอยู่ที่

127/265 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด

ได้แก่ 0205559002087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น 2512 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*