บริษัท สมอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมอล จำกัด"

บริษัท สมอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกยี่ห้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมอล จำกัด


294/45 หมู่ที่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

294/45 หมู่ที่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท สมอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมอล จำกัด

ได้แก่ 0205559002109
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*