บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด"

บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด


310/10 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

310/10 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด

ได้แก่ 0205559002117
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคโว กรุ๊ปไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*