บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด


559/16 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

559/16 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002192
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ล้อมทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*