บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด"

บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด


221/100 หมู่ที่ 12 ซอย17 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

221/100 หมู่ที่ 12 ซอย17 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*